Frequently asked questions

These are the most common questions we get about our solution. I hope the answers will help you. Please contact us if you need more information!

Algemeen

 • Werkt Radioshuttle echt in onze branche?

  We hebben referenties in alle belangrijke industrieën en waarschijnlijk in uw branche, en we leveren al bijna 30 jaar systemen.

 • Waar produceer je het systeem?

  We hebben onze fabriek in Zweden. Als de uitvinders van dit systeem en hebben bijna 30 jaar ervaring.

General

 • Does Radioshuttle really work in our industry?

  We have references in all major industries and probably in your industry as well as we have delivered systems for almost 30 years.

 • Where do you produce the pallet shuttle and racking?

  We have our factory in Sweden. As the inventors of this system and have over 30 years of experience.

General

 • Does Radioshuttle® really work in our industry?

  We have references in all major industries and probably in your industry as well as we have delivered systems for almost 30 years.

 • Where do you produce the pallet shuttle and racking?

  We have our factory in Sweden. As the inventors of this system and have over 30 years of experience.

Konstrukce

 • Proč si nemohu koupit pouze shuttle a použít jiný regál/konstrukci?

  Poskytujeme kompletní systém, ne jen komponenty – stejně jako bereme kompletní odpovědnost za celý systém.

 • Kdo vyrábí regálovou konstrukci popdporující shuttly?

  My! Jsme jediný poskytovatel tohoto řešení na světě, který vyvíjí a vyrábí vlastní satelity i podvozky ve stejném výrobním závodě – to je záruka 100% kontroly a kvality. A vše je také vyráběno v naší vlastní továrně ve Švédsku.

 • Mohu použít systém jak pro FIFO tak FILO a jiné aplikace?

  Samozřejmě, můžete. V podstatě jediné omezení jsou jen vaše představy.

  Podívejte se na video.

 • Mohu změnit layou FIFO/FILO?

  Samozřejmě! Dokonce je několik způsobů jak to provést. Originální Radioshuttle™ je velmi flexibilní. Když si budete přát, můžete to provést dokonce i kanál po kanálu. Dejte nám svůj kontakt, abychom mohli prodiskutovat váš konkrétní případ a navrhnout nejlepší řešení pro vás i vaši aplikaci.

  Podívejte se na video.

 • Jaká je kvalita použitého regálového systému?

  V regálových řešeních máme více jak 30-letou zkušenost. Jsme známí jako jedni z nejlepších v branži. Naši inženýři pracují velmi trvdě na každém hodnocení jak velkou hmotnost musí naše řešení vydržet a za jakých podmínek. Pro větší bezpečí a odolnost.

 • Jak mohu chránit systém před poškozením?

  Máme různé druhy chytrých a bezpečných ochran a pomůcek pro řidiče. Záleží na tom jaký vozík používají. Kontaktujte nás, abychom mohli projednat váš konkrétní případ a navrhnout optimální řešení.

 • Jak ovlivní konstukce podlahovou desku?

  Pomáháme s výpočtem bodového zatížení pro každý projekt, abychom si byli jisti, že je naše řešení v mezích podlahové desky.

 • Jak je ošetřený povrch regálové konstrukce?

  To záleží na tom o jaké komponenty jde a také na požadavcích. Nicméně všechny pozinkované díly jsou velmi kvalitně předzinkovány. Všechny lakované díly jsou lakované práškově.

 • Jak to funguje s montáži?

  Máme profesionální instalační týmy pokryvající celý svět.

 • Proč je pro mne dobré spodní napojení přední stojiny?

  Je to jeden chytrých tipů jak podstatně zrychlit a zlevnit případný servis. Kontaktujte nás, abychom projednali vaši konkrétní aplikaci a navrhli nejlepší řešení.

 • Pomůžete mi s náhradními díly?

  Ano, náhradní díly máme přímo na skladě.

Obecné

 • Opravdu funguje Radioshuttle™ v naší branži?

  Máme reference ve všech hlavních odvětvích. Protože systém dodáváme téměř 30 let velmi pravděpodobně také v té vaší. Kontaktujte nás, rádi pro vás najdeme nejvhodnější řešení.

 • Kde se systém vyrábí?

  Výrobní továrnu máme ve Švédsku. Jako vynálezce systému s téměř 30-letou zkušeností.

Pytania ogólne

 • Czy Radioshuttle naprawdę działa w naszej branży?

  Posiadamy referencje we wszystkich głównych branżach, prawdopodobnie także w Państwa branży, ponieważ dostarczamy systemy od prawie 30 lat.

 • Gdzie produkujecie transportery i regały?

  Nasza fabryka znajduje się w Szwecji. Jesteśmy wynalazcami tego systemu z blisko 30-letnim doświadczeniem.

Radioshuttle® – the solution

 • What kind of articles is the pallet shuttle suitable for?

  Radioshuttle® is a high density storage system that works with, and have experience in, all kinds of articles.

 • Why invest in Radioshuttle® instead of in other solution?

  You will store more pallets safer and faster, with less equipment and get better ROI. We are the inventor of this solution with almost 30 years of experience from almost 1500 installations all over the world. You can trust the original!”

 • How do I know that this system is good for my operation?

  We will assist in doing an investigation of your available space and pallet variation to validate the numbers. It’s easy for us to show you how much space and money you save by investing in Radioshuttle®.

 • How much space do I save when using the pallet shuttle solution Radioshuttle™?

  You can store up to 100% more pallets on the same space compared to normal pallet racking. Contact us and we will show you how much money and space you save by investing in Radioshuttle®.

  Use our calculator on the start page to actually see how much space you can save.

 • How does Radioshuttle® enhance my productivity?

  As a rule of thumb: 50% higher capacity on each forklift. Let your staff focus on other tasks while Radioshuttle® is doing the job!

 • How does the Radioshuttle® help me to minimize costs?

  Saving space and reduce the number of forklifts in your warehouse will definately help you to reduce costs. What if you don’t have to expand your warehouse, or rent external storage to get more space? And have your staff focus on other task while Radioshuttle® is doing the job.

   

  Contact us and we’ll tell you more!

 • What kind of pallet types is the pallet shuttle suitable for?

  As long as you have a uniformed carrier we can probably work with this. In our database we have more than 150 different approved pallet configurations.

 • What is the lifetime on the system?

  We have installation delivered earlier than 1990 still in operation.

 • How automated is the system?

  Depending on end of aisle equipment. We can work all the way from a manual forklift up to a fully automated AS/RS system. The shuttle unit speak direct to WMS.

 • What is the ROI?

  Typically between 1-2 years depending of operational conditions. Let´s get in touch and we will help you to learn the one for your specific application.

 • Can the system communicate to a WMS?

  Yes, we have a standardised interface to all major WMS.

 • How does the system help me to reduce damage on both products and personell?

  By reducing number of interfaces between racking and forklifts we aid the driver in the operation. There are loads of tips and hints hiden in original Radioshuttle® solution. Contact us and we will help you to find more for your specific application.

 • How much does Radioshuttle® cost?

  Depending on pallet size and weight and system specifications it varies, though a typical ROI are between 1-2 years compared to other storage systems.

 • Do you have used equipment?

  Yes, let’s together to discuss what we can do for you.

 • Can I rent a shuttle?

  Of course, you don’t have to own it to use all its advantages. Lets’ discuss your needs to bring you the best alternative.

 • Can I sell the shuttle back?

  Sure, we support complete lifetime cycle. Let us get in touch and we’ll help you to find the best alternative.

 • What is the delivery time?

  Typically between 10-15 weeks.

 • How do I get in contact with a dealer near me?

  Call, or email us,  and we will make sure a nearby dealer will contact you.

  Email: hello@radioshuttle.co

  Tel: +1-888-490-6777

Radioshuttle™ - de oplossing

 • Voor wat voor SKU's is het systeem geschikt?

  Radioshuttle ™ is een opslagsysteem voor hoge dichtheden dat werkt met én ervaring heeft met allerlei SKU’s.

 • Waarom investeren in Radioshuttle ™ in plaats van een andere oplossing?

  U slaat meer pallets veiliger en sneller op, met minder apparatuur en krijgt een betere ROI. Wij zijn de uitvinder van deze oplossing met bijna 30 jaar ervaring van ruim 1500 installaties over de hele wereld. Trust the original!

 • Hoe weet ik dat dit systeem goed past bij mijn bedrijf?

  We helpen u bij het onderzoeken van uw beschikbare ruimte en palletvariatie om de aantallen te valideren. Het is makkelijk voor ons om u te laten zien hoeveel ruimte en geld u bespaart door te investeren in Radioshuttle™.

 • Hoeveel ruimte bespaar ik bij het gebruik van de Radioshuttle ™ oplossing?

  U kunt tot 100% meer pallets op dezelfde ruimte opslaan in vergelijking met normale palletstellingen. Neem contact met ons op en we laten u zien hoeveel geld en ruimte u bespaart door te investeren in Radioshuttle™.
  Gebruik onze rekenmachine op de startpagina om te zien hoeveel ruimte u kunt besparen.

 • Hoe verhoogt Radioshuttle™ mijn productiviteit?

  Door ruimte te besparen en het aantal heftrucks in uw magazijn te verminderen, kunt u zeker kosten besparen. Wat als u uw magazijn niet hoeft uit te breiden of externe opslag hoeft te huren om meer ruimte te krijgen? En uw personeel zich op andere taken kan concentreren terwijl Radioshuttle™ het werk doet.

 • Hoe helpt de Radioshuttle ™ mij om de kosten te minimaliseren?

  Door ruimte te besparen en het aantal heftrucks in uw magazijn te verminderen, kunt u zeker kosten besparen. Wat als u uw magazijn niet hoeft uit te breiden of externe opslag hoeft te huren om meer ruimte te krijgen? En uw personeel zich op andere taken kan concentreren terwijl Radioshuttle™ het werk doet.

  Neem contact met ons op en we zullen u meer vertellen!

   

 • Voor wat voor soort pallets is het systeem geschikt?

  Zolang je een gekeurde lastdrager hebt, kunnen we hier waarschijnlijk mee werken. In onze database hebben we meer dan 150 verschillende goedgekeurde palletconfiguraties.

 • Wat is de levensduur van het systeem?

  We hebben installatie van voor 1990 geleverd die nog steeds in bedrijf zijn.

 • In hoeverre is het systeem geautomatiseerd?

  Afhankelijk van het trucks, kunnen we werken van een handmatige vorkheftruck tot een volledig geautomatiseerd AS / RS-systeem. Radioshuttle™ communiceert rechtstreeks met WMS.

 • Wat is de ROI?

  Meestal tussen 1-2 jaar, afhankelijk van operationele omstandigheden.

 • Kan het systeem communiceren met een WMS?

  Ja, we hebben een gestandaardiseerde interface voor alle belangrijke WMS.

 • Hoe helpt het systeem mij schade aan zowel producten als personeel te verminderen?

  Door het aantal contacten tussen stellingen en vorkheftrucks te verminderen, helpen we de bestuurder bij het gebruik. De originele Radioshuttle ™ -oplossing bevat veel tips en hints. Neem contact met ons op en wij helpen u meer te vinden voor uw specifieke toepassing.

 • Wat kost Radioshuttle™?

  Het is afhankelijk van de palletgrootte, gewicht en de systeemspecificaties , hoewel een typische ROI tussen 1-2 jaar is.

 • Heeft u gebruikt materiaal?

  Ja, laten we samen kijken wat we voor u kunnen betekenen.

 • Kan ik een shuttle huren?

  Natuurlijk, je hoeft er niet een te kopen om van de voordelen te genieten. Laten we uw behoeften bespreken om u het beste alternatief te bieden.

 • Is het mogelijk om een shuttle terug te verkopen?

  Natuurlijk ondersteunen we de volledige levenscyclus. Neem contact met ons op en we helpen u het beste alternatief te vinden.

 • Wat is de levertijd?

  Normaal gesproken tussen de 10-15 weken.

 • Hoe kom ik in contact met een dealer bij mij in de buurt?

  Call, or email us,  and we will make sure a nearby dealer will contact you.

  Email: hello@radioshuttle.eu

  Tel: +46 371 340 00

Radioshuttle™ - the solution

 • What kind of articles is the pallet shuttle suitable for?

  Radioshuttle™ is a high density storage system that works with, and have experience in, all kinds of articles.

 • Why invest in Radioshuttle™ instead of in other solution?

  You will store more pallets safer and faster, with less equipment and get better ROI. We are the inventor of this pallet shuttle with almost 30 years of experience from almost 1500 installations all over the world. You can trust the original!”

 • How do I know that this system is good for my operation?

  We will assist in doing an investigation of your available space and pallet variation to validate the numbers. It’s easy for us to show you how much space and money you save by investing in Radioshuttle™.

 • How much space do I save when using the pallet shuttle solution Radioshuttle™?

  You can store up to 100% more pallets on the same space compared to normal pallet racking. Contact us and we will show you how much money and space you save by investing in Radioshuttle™.

  Use our calculator on the start page to actually see how much space you can save.

 • How does Radioshuttle™ enhance my productivity?

  As a rule of thumb: 50% higher capacity on each forklift. Let your staff focus on other tasks while Radioshuttle™ is doing the job!

 • How does the Radioshuttle™ help me to minimize costs?

  Saving space and reduce the number of forklifts in your warehouse will definately help you to reduce costs. What if you don’t have to expand your warehouse, or rent external storage to get more space? And have your staff focus on other task while Radioshuttle™ is doing the job.

   

  Contact us and we’ll tell you more!

 • What kind of pallet types is the pallet shuttle suitable for?

  As long as you have a uniformed carrier we can probably work with this. In our database we have more than 150 different approved pallet configurations.

 • What is the lifetime on the system?

  We have installation delivered earlier than 1990 still in operation.

 • How automated is the system?

  Depending on end of aisle equipment. We can work all the way from a manual forklift up to a fully automated AS/RS system. The shuttle unit speak direct to WMS.

 • What is the ROI?

  Typically between 1-2 years depending of operational conditions. Let´s get in touch and we will help you to learn the one for your specific application.

 • Can the system communicate to a WMS?

  Yes, we have a standardised interface to all major WMS.

 • How does the system help me to reduce damage on both products and personell?

  By reducing number of interfaces between racking and forklifts we aid the driver in the operation. There are loads of tips and hints hiden in original Radioshuttle™ solution. Contact us and we will help you to find more for your specific application.

 • How much does Radioshuttle™ cost?

  Depending on pallet size and weight and system specifications it varies, though a typical ROI are between 1-2 years compared to other storage systems.

 • Do you have used equipment?

  Yes, let’s together to discuss what we can do for you.

 • Can I rent a shuttle?

  Of course, you don’t have to own it to use all its advantages. Lets’ discuss your needs to bring you the best alternative.

 • Can I sell the shuttle back?

  Sure, we support complete lifetime cycle. Let us get in touch and we’ll help you to find the best alternative.

 • What is the delivery time?

  Typically between 10-15 weeks.

 • How do I get in contact with a dealer near me?

  Call, or email us,  and we will make sure a nearby dealer will contact you.

  Email: hello@radioshuttle.eu

  Tel: +46 371 340 00

Radioshuttle™ - właściwe rozwiązanie

 • Do jakich artykułów nadaje się to rozwiązanie?

  Radioshuttle™ jest systemem magazynowania wysokiej gęstości, który współpracuje z wszelkimi rodzajami artykułów i posiada doświadczenie w ich przechowywaniu.

 • Dlaczego warto zainwestować w Radioshuttle™, a nie w inne rozwiązanie?

  Ponieważ umożliwia przechowywanie większej ilości palet bezpieczniej i szybciej, wymaga mniej sprzętu i pozwala uzyskać lepszy zwrot z inwestycji. Jesteśmy wynalazcami tego systemu składowania z prawie 30 letnim doświadczeniem zebranym podczas 1500 instalacji na całym świecie. Możesz zaufać oryginałowi!”

 • Skąd mam wiedzieć, czy ten system jest dobry dla mojej działalności?

  Pomożemy w zbadaniu dostępnej przestrzeni oraz wariantu palety w celu weryfikacji liczb. Bez trudu pokażemy Ci, ile miejsca i pieniędzy możesz zaoszczędzić inwestując w Radioshuttle™.

 • Ile miejsca mogę zaoszczędzić, korzystając z transportera Radioshuttle™?

  Możesz przechowywać do 100% więcej palet na tej samej przestrzeni w porównaniu z normalnym regałem paletowym. Skontaktuj się z nami, a my pokażemy Ci, ile pieniędzy i przestrzeni możesz zaoszczędzić inwestując w Radioshuttle™.

  Skorzystaj z naszego kalkulatora na stronie startowej, aby dowiedzieć się, ile miejsca możesz zaoszczędzić.

 • W jaki sposób Radioshuttle™ zwiększa moją produktywność?

  Z grubsza: 50% mniej obciążenia na każdym wózku widłowym. Pozwól swojemu personelowi skupić się na innych zadaniach, podczas gdy Radioshuttle™ wykonuje swoją pracę!

 • W jaki sposób Radioshuttle™ pomaga mi zminimalizować koszty?

  Oszczędność miejsca i zmniejszenie liczby wózków widłowych w Twoim magazynie z pewnością pomoże Ci obniżyć koszty. Czy to możliwe, byś nie musiał rozbudowywać swojego magazynu lub wynajmować zewnętrznego magazynu, aby uzyskać więcej miejsca? A Twoi pracownicy mogliby skupić się na innych zadaniach, podczas gdy Radioshuttle™ wykonywałby swoją pracę.

  Skontaktuj się z nami, a my powiemy Ci więcej!

 • Do jakich typów palet nadaje się ten wózek wahadłowy?

  Jeżeli stosujesz ujednolicone typy nośników, prawdopodobnie możemy je obsłużyć. W naszej bazie danych figuruje ponad 150 różnych zatwierdzonych rodzajów palet.

 • Jaki jest okres żywotności systemu?

  Istnieją instalacje sprzed 1990 roku, które nadal działają.

 • Jak dalece zautomatyzowany jest system?

  To zależy od wyposażenia. Możemy pracować całkowicie manulanie aż po w pełni zautomatyzowany system AS/RS. Wózek może komunikować się bezpośrednio z systemem WMS.

 • Jaki jest czas zwrotu z inwestycji?

  Zazwyczaj wynosi on od roku do dwóch lat w zależności od warunków eksploatacji. Porozmawiajmy! Pomożemy Ci dowiedzieć się, jak będzie w Twoim konkretnym przypadku.

 • Czy system może komunikować się z systemem WMS?

  Tak, mamy ustandaryzowany interfejs do wszystkich popularnych WMS-ów.

 • W jaki sposób system pomaga mi zmniejszyć szkody zarówno wobec produktów, jak i osób?

  Zmniejszając liczbę punktów kontaktu między regałami a wózkami widłowymi pomagamy kierowcy w pracy. Rozwiązanie Radioshuttle™ zawiera mnóstwo wskazówek i podpowiedzi. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci znaleźć więcej informacji dla Twojego konkretnego zastosowania.

 • Ile kosztuje Radioshuttle™?

  W zależności od wielkości i ciężaru palet oraz specyfikacji systemu koszty są różne, przy czym z reguły okres zwrotu inwestycji wynosi od roku do dwóch lat w porównaniu z innymi systemami magazynowania.

 • Czy posiadacie sprzęt używany?

  Tak, spotkajmy się, by omówić, co możemy dla Ciebie zrobić.

 • Czy można wypożyczyć transporter?

  Oczywiście, nie musisz być właścicielem wózka, by w pełni korzystać z jego zalet. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach, aby wskazać najlepszą alternatywę.

 • Czy mogę odsprzedać wózek z powrotem?

  Oczywiście, wspieramy pełny cykl życia sprzętu. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepszą alternatywę.

 • Ile wynosi czas dostawy?

  Zazwyczaj czas dostawy wynosi od 10 do 15 tygodni.

 • Jak mogę skontaktować się z najbliższym dealerem?

  Zadzwoń lub napisz do nas, a dopilnujemy, by skontaktował się z Tobą najbliższy dealer.

  E-mail: hello@radioshuttle.eu

  Tel: +46 371 340 00

Radioshuttle™ – řešení

 • Pro jaké typy zboží je systém vhodný?

  Originální Radioshuttle™ je vysokohustotní skladovací systém. Pracuje a má zkušenosti se všemi typy zboží.

 • Proč investovat do Radioshuttle™ proti jiným řešením

  Uskladníte více a bezpečněji, odbavíte rychleji s méně zařízeními a získáte lepší ROI. Toto řešení jsme vynalezli, máme více jak 30-leté zkučenosti s téměř 1500 instalací po celém světě. Originálu můžete věřit!

 • Jak můžete vědětm že se tento systém hodí pro moji aplikaci?

  Pomůžeme vám při analýze vašeho disponibilního prostoru variací palet, abychom následně mohli ověřit správnost čísel. Pro nás je snadné ukázat vám, kolik místa a peněz ušetříte investováním do origiálního Radioshuttle™.

 • Kolik místa ušetřím se shuttle řešením Radioshuttle™?

  Ve srovnání s normálními regály můžete uskladnit až o 100% palet víc. Kontaktujte nás, rádi ván ukážeme kolik peněz a místa ušetříte s originálním Radioshuttle™.

  Použijte naši kalkulačku na úvodní stránce, abyste zjistili kolik místa můžete ušetřit.

 • Jak může Radioshuttle™ zvýšit moji produktivitu?

  Platí obecné pravidlo: +50% vyšší výkonnost u každého vysokozdvižného vozíku. Nechte své zaměstnance soustředit se na jiné úkoly, zatímco Radioshuttle ™ dělá jejich práci!

 • Jak mi originální Radioshuttle™ pomůže minimalizovat náklady?

  Úspora místa a snížení počtu vysokozdvižných vozíků ve vašem skladu vám určitě pomůže snížit náklady. Co když nemusíte váš sklad rozšiřovat nebo pronajímat externí skladové prostory, abyste získali více místa? A nechat své zaměstnance soustředit se na jiné úkoly, zatímco Radioshuttle™ dělá tu jejich.

  Kontaktujte nás a my vám rádi řekneme víc!

   

 • Pro jaké typy palet je tento systém vhodný?

  Jestliže používáte normovaný nosič velmi pravděpodobně si s ním umím poradit. V naší databázi máme více jak 150 různých schválených konfigurací palet.

 • Jakou má systém životnost?

  Máme stále funkční instalaci dodanou před rokem 1990.

 • Jak moc je systém automatizovaný?

  Záleží na zařízení na konci uličky. Umíme fungovat s čímkoliv od ručního vysokozdvihu až po plně automatizovaný AS/RS systém. Shuttle komunikuje přímo s WMS.

 • Jaká je návratost investice (ROI)?

  Typicky mezi 1-2 lety v závislosti na provozních podmínkách. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme zjistit ROI pro vaši konkrétní aplikaci.

 • Dokáže systém komunikovat s WMS?

  Ano, máme standardizované rozhraní pro všechny hlavní WMS.

 • Ano, máme standardizované rozhraní pro všechny hlavní WMS.

  Snižujeme počet kontaktů mezi regálem a vysokozdvižnými vozíky. Pomáhame tak řidičům v jejich provozech. V originálním řešení Radioshuttle™ je toho mnohem víc. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme najít další pro vaši konkrétní aplikaci.

 • Kolik stojí Radioshuttle™?

  To je různé, protože to záleží na rozměru palety, hmotnosti a specifikaci systému. Nicméně typická návratnost investice do originálního Radioshuttle™ systému je ve srovnání s jinými skladovacími systémy mezi 1-2 lety.

 • Máte i použité zařízení?

  Ano! Kontaktujte nás, abychom se mohli dohodnout jak vám dokážeme pomoci.

 • Mohu si shuttle pronajmout?

  Samozřejmě! Originální Radioshuttle™ nemusíte vlastnit, ale stále můžete využívat všechny jeho výhody. Kontaktujte nás, rádi projednáme váš konkrétní případ a najdeme pro vás nejlepší alternativu.

 • Mohu to prodat jako použité zpět?

  Samozřejmě! Plně podporujeme kompletní životní cyklus. Konktaktujte nás, abychom projednali váš konkrétní případ a našli tu nejlepší alternativu pro vás.

 • Jaká je dodací lhůta?

  Obvykle 10-15 týdnů.

 • Jak získám kontakt na nejbližšího distributora?

  Vyplňte, prosím, kontaktní formulář. My zajistíme, aby vás kontaktoval distributor, který je vám nejblíž.

  hello@radioshuttle.cz

  +46 371 340 00

Regały

 • Dlaczego nie mogę kupić tylko transportera i użyć innego regału (konstrukcji)?

  Dostarczamy kompletne systemy, a nie poszczególne komponenty, ponieważ zawsze bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za działanie systemu.

 • Kto produkuje konstrukcję regału?

  My! Jesteśmy jedynym dostawcą rozwiązań, który produkuje własne wózki i regały w tym samym zakładzie – gwarantujemy 100% kontroli. Wszystko produkowane jest w naszej własnej fabryce w Szwecji.

 • Czy mogę używać systemu zarówno do FIFO/FILO, jak i do innych zastosowań?

  Tak możesz, granicą jest tylko twoja wyobraźnia.

  Dowiedz się więcej tutaj.

 • Czy mogę zmienić układ FIFO/FILO?

  Oczywiście, można to zrobić na kilka sposobów. Nasz system jest bardzo elastyczny. Jeśli chcesz, możesz to zrobić nawet dla poszczególnych kanałów. Skontaktuj się z nami, by omówić, co będzie najlepsze dla Ciebie i Twojej działalności.

  Dowiedz się więcej tutaj.

 • Jaka jest jakość regału?

  Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie rozwiązań regałowych i jesteśmy znani jako jedni z najlepszych w branży. Nasi inżynierowie ciężko pracują, aby ocenić, jak dużo musi udźwignąć nasze rozwiązanie i w jakich warunkach.

 • Jak mogę zabezpieczyć regał i transporter przed uszkodzeniem?

  W zależności od tego, jakiego wózka używasz, mamy różne rodzaje zabezpieczeń i pomocy dla kierowcy.

  Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli poznać konkretną sytuację i znaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 • Jak konstrukcja regałów wpłynie na posadzkę?

  Pomożemy przy obliczaniu obciążenia punktowego dla każdego projektu, upewniając się, że znajdujemy się w granicach nośności płyty podłogowej.

 • Jaki rodzaj wykończenia powierzchni ma regał?

  To zależy od części i wymagań, ale wiekszość elementów jest pregalwanizowana, natomiast niektóre części są malowane proszkowo.

 • Jak odbywa się montaż systemu?

  Mamy przeszkolone i autoryzowane ekipy montażowe.

 • Dlaczego łączenie słupów jest dla mnie dobre?

  Jest to jeden z naszych inteligentnych sposobów na to, aby Twój serwis posprzedażowy był o wiele szybszy i tańszy. Spotkajmy się, aby omówić najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

 • Czy w razie potrzeby pomagacie z częściami zamiennymi?

  Tak, mamy części zamienne w magazynie.

Shuttle

 • I have a cold storage -does Radioshuttle work in different temperature zones?

  Yes, this is our origin. As coldstores has high operational cost the importance to use space is much higher. Radioshuttle™ works in temperature zones from -30 to +40 degrees Celcius.

 • Can I buy only the pallet shuttle?

  We provide full system,  not just components  -as we always take a full system responsibility.

 • Can I update the shuttle to automated version later?

  Sure, no need to buy new shuttles. Small upgrade, plug&play is required and you can use the system in automated mode.

 • What is the lifting capacity of a pallet shuttle?

  Our pallet shuttle can handle a weight of of 3,900 lbs/1800kg.

 • How does the pallet shuttle actually work? 

  Depending on the configuration but for a normal system the forklift driver carries the Radioshuttle™ as a pallet to a deplane tunnel and through a Radio remote instracts the shuttle to operate.

  Click here to learn what Radioshuttle™ can do for you.

 • Do I need one shuttle for each channel?

  No, the shuttle is moved around by the forklift to different tunnels.

 • Can the shuttle handle lighter pallets?

  Sure, let’s get together to discuss your specific needs and application and provide you with the best solution.

 • Can the shuttle handle black or white pallets?

  Yes, of course. Colour, shape and type of material used for carriers is important detail in specifying the best solution. We have long experience in pallets and carriers we have already tested and approved for Radioshuttle™ use. Most probably the ones you handle now have been tested and approved already. Let’s get together to learn your specific requirement and find the best solution for you.

 • Why do I need a safety protection?

  According to the new upgrade of an EN norm from late 2009 all shuttle-like systems have to be equipped with pedestrian protection from both sides to get valid CE certification. This is very important detail for you to be capable to use the system at its full performance. It is not only pedestrian protection which is required to get valid CE certificate. In other words – without pedestrain protection your ROI will be much longer.

  Making long story short: If you want to use your shuttle solution fully your shuttle must have it. Or your solution must be equipped with another safety protection solution. … if not, your installation does not comply with the latest norms and you could be in troubles with local safety and insurance authorities.

  Let’s get together to discuss your specific application and provide you with the best solution.

 • Is it safe (and easy) for our personell to use?

  Yes, we are following the EU Machine directive and are using state of art touchless personal protection system.

 • Do you have Fire Brake solution?

  Yes, let’s get together to learn about your specific application and discuss the best alternative for you.

 • How long do the batteries last on a single charge?

  They last for 8-14 hours depending on battery technology.

 • What kind of batteries does the shuttle have, and how do I charge it?

  Either lead acid batteries (maintenance free) or LiFe batteries depending on configuration.

 • Does a Radioshuttle use the hydraulics to move and/or lift?

  Radioshuttle™ is 100% electro-motive, which means absolutely no hydraulic system to repair or maintain.

 • Do you offer service of your shuttles?

  Yes, we have worldwide coverage for service.

 • Do you offer spare parts when needed?

  Yes, we have spare parts stocked all over the world.

 • How many shuttles do I need?

  Depends on your pallet throughput, generally one shuttle for each 2000 pallets stored.

Shuttle

 • I have a cold storage -does Radioshuttle® work in different temperature zones?

  Yes, this is our origin. As coldstores has high operational cost the importance to use space is much higher. Radioshuttle® works in temperature zones from -22 to +104 degrees Fahrenheit.

 • Can I buy only the pallet shuttle?

  We provide full system,  not just components  -as we always take a full system responsibility.

 • Can I update the shuttle to automated version later?

  Sure, no need to buy new shuttles. Small upgrade, plug&play is required and you can use the system in automated mode.

 • What is the lifting capacity of a shuttle?

  Our shuttle have a lifting capacity of 3,900 lbs/1800kg.

 • How does the pallet shuttle actually work? 

  Depending on the configuration but for a normal system the forklift driver carries the Radioshuttle® as a pallet to a deplane tunnel and through a Radio remote instracts the shuttle to operate.

  Click here to learn what Radioshuttle® can do for you.

 • Do I need one shuttle for each channel?

  No, the shuttle is moved around by the forklift to different tunnels.

 • Can the shuttle handle lighter pallets?

  Sure, let’s get together to discuss your specific needs and application and provide you with the best solution.

 • Can the shuttle handle black or white pallets?

  Yes, of course. Colour, shape and type of material used for carriers is important detail in specifying the best solution. We have long experience in pallets and carriers we have already tested and approved for Radioshuttle® use. Most probably the ones you handle now have been tested and approved already. Let’s get together to learn your specific requirement and find the best solution for you.

 • Why do I need a safety protection?

  According to the new upgrade of an EN norm from late 2009 all shuttle-like systems have to be equipped with pedestrian protection from both sides to get valid CE certification. This is very important detail for you to be capable to use the system at its full performance. It is not only pedestrian protection which is required to get valid CE certificate. In other words – without pedestrain protection your ROI will be much longer.

  Making long story short: If you want to use your shuttle solution fully your shuttle must have it. Or your solution must be equipped with another safety protection solution. … if not, your installation does not comply with the latest norms and you could be in troubles with local safety and insurance authorities.

  Let’s get together to discuss your specific application and provide you with the best solution.

 • Is it safe (and easy) for our personell to use?

  Yes, we are following the EU Machine directive and are using state of art touchless personal protection system.

 • Do you have Fire Brake solution?

  Yes, let’s get together to learn about your specific application and discuss the best alternative for you.

 • How long do the batteries last on a single charge?

  They last for 8-14 hours depending on battery technology.

 • What kind of batteries does the shuttle have, and how do I charge it?

  Either lead acid batteries (maintenance free) or LiFe batteries depending on configuration.

 • Does a Radioshuttle® use the hydraulics to move and/or lift?

  Radioshuttle® is 100% electro-motive, which means absolutely no hydraulic system to repair or maintain.

 • Do you offer service of your shuttles?

  Yes, we have worldwide coverage for service.

 • Do you offer spare parts when needed?

  Yes, we have spare parts stocked all over the world.

 • How many shuttles do I need?

  Depends on your pallet throughput, generally one shuttle for each 2000 pallets stored.

Shuttle

 • Ik heb een koude opslag, werkt Radioshuttle in verschillende temperatuurzones?

  Ja, daar komen we vandaan. Omdat koelhuizen hoge operationele kosten hebben, is het belang om de ruimte te gebruiken veel groter. Radioshuttle™ werkt in temperatuurzones van -30 tot +40 graden Celcius.

 • Kan ik alleen de shuttle kopen?

  We bieden een volledig systeem, niet alleen de componenten, we nemen altijd de volledige systeemverantwoordelijkheid.

 • Kan ik het later bijwerken naar een geautomatiseerde versie?

  Natuurlijk, het is niet nodig om nieuwe shuttles te kopen. Een kleine, simpele upgrade, plug & play is vereist en u kunt het systeem in de geautomatiseerde modus gebruiken.

 • Wat is het hefvermogen van een Radioshuttle?

  Onze shuttle heeft een hefvermogen van 1800kg.

 • Hoe werkt de shuttle eigenlijk?

  Dat hangt af van de configuratie, maar voor een normaal systeem, brengt de heftruckchauffeur de Radioshuttle ™ als een pallet naar een kanaal en via een radiografische afstandsbediening wordt de shuttle ingeschakeld om te werken.

 • Heb ik voor elk kanaal een shuttle nodig?

  Nee, de shuttle wordt door de vorkheftruck naar verschillende kanalen verplaatst.

 • Kan de shuttle lichtere pallets aan?

  Natuurlijk, laten we samen uw specifieke behoeften en toepassing bespreken en u de beste oplossing bieden.

 • Kan de shuttle zwarte of witte pallets verwerken?

  Ja natuurlijk. Kleur, vorm en type materiaal dat wordt gebruikt voor dragers is een belangrijk detail bij het specificeren van de beste oplossing. We hebben een lange ervaring in pallets en transporteurs die we al hebben getest en goedgekeurd voor gebruik met Radioshuttle™. Hoogstwaarschijnlijk zijn degenen die u nu hanteert al getest en goedgekeurd. Laten we samen uw specifieke vereisten leren kennen en de beste oplossing voor u vinden.

 • Waarom heb ik voetgangersbescherming nodig?
  Volgens de nieuwste upgrade van een EN-norm van eind 2009 moeten alle shuttle-achtige systemen van beide kanten met voetgangersbescherming worden uitgerust om geldige CE-certificering te krijgen. Dit is een heel belangrijk detail om het systeem op zijn volledige capaciteit te laten draaien. Het is niet alleen voetgangersbescherming dat is vereist om een geldig CE-certificaat te krijgen. Met andere woorden: zonder voetgangersbescherming is uw ROI veel langer.
  Om een lang verhaal kort te maken: als u uw shuttle-oplossing volledig wilt gebruiken, moet uw shuttle deze voetgangersbescherming hebben. Of uw oplossing moet zijn uitgerust met een andere oplossing voor veiligheidsbescherming. … als dit niet het geval is, voldoet uw installatie niet aan de nieuwste normen en kunt u problemen ondervinden met lokale veiligheids- en verzekeringsinstanties.
  Laten we samen uw specifieke toepassing bespreken en u de beste oplossing bieden.
 • Is het veilig (en gemakkelijk) voor ons personeel om te gebruiken?

  Ja, we volgen de EU-machinerichtlijn en maken gebruik van geavanceerde, aanraakvrije persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Heeft u Fire Brake-oplossingen?

  Ja, laten we samen kennis maken met uw specifieke toepassing en het beste alternatief voor u bespreken.

 • Hoe lang gaan de batterijen mee na één keer opladen?

  Ze gaan 8-14 uur mee, afhankelijk van de batterijtechnologie.

 • Wat voor soort batterijen heeft het en hoe worden deze geladen?

  Gelbatterijen (onderhoudsvrij) of Lithium (LiFe) batterijen, afhankelijk van de configuratie. Deze worden door middel van een 220 v lader geladen.

 • Gebruikt een Radioshuttle hydrauliek om te bewegen en / of te tillen?

  Radioshuttle ™ is 100% elektromotief, wat betekent dat er absoluut geen hydraulisch systeem is om te repareren of te onderhouden.

 • Biedt u service aan voor uw shuttles?

  Ja, we hebben wereldwijde service dekking.

 • Bieden jullie reserveonderdelen aan wanneer dat nodig is?

  Ja, we hebben reserveonderdelen op voorraad over de gehele wereld

 • Hoeveel shuttles heb ik nodig?

  De hoeveelheid shuttles hangt af van de doorvoer van uw pallets, meestal één shuttle voor elke 2000 opgeslagen pallets.

Shuttle - satelit

 • Mám mrazírnu - funguje Radioshuttle™ v různých teplotních zónách?

  Ano, to je náš původ. Protože chladírny mají vysoké provozní náklady, je v nich význam využití prostoru mnohem vyšší. Originál Radioshuttle™ pracuje v teplotních pásmech od -30 do +40°C.

 • Mohu koupit jen shuttle?

  Poskytujeme kompletní systém, ne jen komponenty – stejně jako bereme kompletní odpovědnost za celý systém.

 • Mohu Radioshuttle™ upravit na automatický režim později?

  Jasně, není nutné kvůli tomu pořizovat nové shuttly. Drobný upgrade, plug&play a můžete systém využít v automatizovaném režimu. Pošlete nám váš kontkat, abychom mohli projednat detaily.

 • Jakou má Radioshuttle™ nosnost?

  Náš shuttle má nosnost až 3900 liber/1800 kg.

 • Jak vlastně shuttle funguje?

  Záeží na konkrétní konfiguraci. V normálním systému řidič vysokozdvihu uloží Radioshuttle™ jako paletu do kanálu. Dálkovým ovládáním jej pak ovládá.

   

  Podívejte se na video nebo nás kontaktujte. Rádi vám poskytneme víc detailů.

   

 • Musím mít 1 shuttle v každém zakládacím kanále?

  Vůbec ne. Shuttle se přemísťuje do různých kanálů vysokozdvižným vozíkem.

 • Umí Radioshuttle™ manipulovat i lehké palety?

  Jasně, pošlete nám váš kontakt. Rádi projednáme váš konkrétní případ a navrhneme nejlepší řešení pro vás i vaši aplikaci.

 • Umí Radioshuttle™ manipulovat i třeba černé nebo bílé palety?

  To je skvělá a důležitá otázka. Samozřejmě! Barva, tvar a typ materiálu nosičů jsou klíčové detaily pro správnou specifikaci a volbu konkrétního řešení. Máme s nimi bohaté zkušenosti, protože před potvrzením řešení všechny u nás pečlivě testujeme. Ty, které používáte, jsme již pravděpodobně měli v rukách, testovali a máme pro ně vhodné řešení. Kontaktujte nás, rádi s vámi projednáme váš konkrétní případ a najdeme nejlepší variantu pro vás i vaši aplikaci.

 • Proč potřebuji mít PDS Scanner (ochranu osob) na obou stranách shuttlu?

  Rychle a jednoduše: Jestliže chcete využít všechny výhody vašeho systému naplno takové vybavení je povinné. Případně musí být instalováno jakékoliv jiné certifikované řešení pro ochranu osob. Jestli ne, pak vaše instalace nesplňuje aktuálně platné normy a jste v kolizi s místními bezpečnostními autoritami, případně pojistnými podmínkami. Podle nové úpravy normy Machine Directive EN 2006/42 z konce 2009 musí být všechny shuttly vybaveny PDS ochranou osob z obou stran. Celý systém, včetně regálové konstrukce, je považovaný za stroj a musí mít certifikaci CE jako celek. To je velmi důležitý bod k tomu, abyste mohli využít např. plnou rychlost shuttlů. Jiný slovy – bez certifikovné aktivní ochrany osob buď nelze systém provozovat vůbec nebo jeho ROI bude podstatně delší.

 • Je shuttle bezpečný a dokáže ho snadno obsluhovat i náš personál?

  Rozhodně. Jsme plně v souladu s nejnovějšími normami podle EU Machine Directive včetně všech aktualizací. Používáme nejnovější PDS systém ochrany osob. Kontaktujte nás, rádi vám poskytneme víc detailů a pomůžeme vám najít optimální řešení pro vaši konkrétní aplikaci.

 • Máte řešení Fire Break?

  Ano! Kontaktujte nás, rádi projednáme váš konkrétní případ a nejvhodnější řešení pro vás i vaši aplikaci.

 • Jak dlouho vydrží shuttle jezdit na jedno nabití?

  8-14 hodin podle použitého typu.

 • Jaké používá Radioshuttle™ baterie a jak se Radioshuttle™ nabíjí?

  Podle konkrétní konfigurace. Bezúdržbové olověné nebo LiFe.

 • Používá Radioshuttle™ ke svému pohybu nebo zdvihu/spouštění hydrauliku?

  Originální Radioshuttle™ používá 100% elektropohony bez hydrauliky. To je důležité pro čistotu prostředí, opravy a údržbu.

 • Poskytujete servis na Radioshuttle™?

  Ano, nabízíme servisní pokrytí po celém světě.

 • Nabízíte náhradní díly v případě potřeby?

  Samozřejmě. Náhradní díly skladujeme po celém světě.

 • Kolik shuttlů potřebuji?

  To záleží na požadované průtočnosti palet. Obecně jeden originální Radioshuttle™ na 2000 skladovaných palet. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme zjistit řešení pro váš konkrétní případ.

Stellingen

 • Waarom kan ik niet alleen de shuttle kopen en een andere stelling gebruiken?

  We bieden een volledig systeem, niet alleen de componenten – omdat we altijd de volledige systeemverantwoordelijkheid nemen.

 • Wie maakt de stellingstructuur die de shuttle ondersteunt?

  Wij! Wij zijn de enige shuttle-aanbieder die zijn eigen shuttle en structuur in dezelfde faciliteit maakt – 100% controle gegarandeert. En alles wordt vervaardigd in onze eigen fabriek in Zweden.

 • Kan ik het systeem voor zowel FIFO / FILO als andere toepassingen gebruiken?

  Natuurlijk zijn er verschillende manieren om dit te doen. Ons systeem is zeer flexibel. Je kunt het zelfs per kanaal doen als je dat wilt. Neem contact met ons op om te bespreken wat het beste werkt voor u en uw operatie.

  Learn more here.

 • Kan ik de lay-out FIFO / FILO wijzigen?

  Natuurlijk zijn er verschillende manieren om dit te doen. Ons systeem is zeer flexibel. Je kunt het zelfs per kanaal doen als je dat wilt. Neem contact met ons op om te bespreken wat het beste werkt voor u en uw operatie.

  Learn more here.

 • Wat is de kwaliteit van de stellingen?

  We hebben meer dan 30 jaar ervaring in stelling oplossingen en staan bekend als een van de beste in de branche. Onze ingenieurs werken hard om te evalueren hoeveel gewicht onze oplossing moet dragen en onder welke omstandigheden.

 • Hoe kan ik het systeem tegen schade beschermen?

  Afhankelijk van welke heftruck u gebruikt, hebben we verschillende soorten beschermers en hulp voor de bestuurder.

  Contact us to learn your specific application and find the best solution for you.

 • Welke invloed heeft de structuur op de vloer?

  We helpen bij het berekenen van een puntbelasting voor elk project en zorgen ervoor dat we binnen de limieten van de vloer blijven.

 • Wat voor soort oppervlaktebehandeling heeft de stelling?

  Dat isafhankelijk van welke onderdelen en eisen er zijn, maar alle gegalvaniseerde onderdelen zijn in een goede kwaliteit gepregalvaniseerd en gelakte onderdelen zijn gepoedercoat.

 • Hoe werkt het met de montage?

  We hebben professionele installatie teams over de hele wereld klaar om te helpen.

 • Waarom is splicing goed voor mij?

  Dit is een van onze slimme manieren om uw aftersales-service een stuk sneller en goedkoper te maken. Laten we samen de beste oplossing voor uw toepassing bespreken.

 • Helpt u indien nodig met reserveonderdelen?

  Ja, we hebben reserveonderdelen op voorraad.

Structure

 • Why can't I buy only the pallet shuttle, and use another racking (structure)?

  We provide a full system, not just components  – as we always take a full system responsibility.

 • Who makes the racking structure that supports the pallet shuttle?

  We do! We are the only shuttle provider who makes our own pallet shuttle and structure (racking)in the same facility – guaranteeing 100% control. And all is manufactured in our own factory in Sweden.

 • Can I use the system for both FIFO/FILO, and other applications?

  Yes you can, basically only your imagination is the limit.

  Learn more here.

 • Can I change layout FIFO/FILO?

  Sure, there are several ways how to do it. Our system is very flexible. You can even do it by channel if you wish to do so. Contact us and we’ll discuss what will work best for you and your operation.

  Learn more here.

 • What is the quality of the racking? 

  We have over 30 years of experience in racking solutions and are known to be among the best in the industry. Our engineers work hard to evaluate how much weight our solution need to take and under which circumstances.

 • How can I protect the racking and pallet shuttle from damage?

  Depending of what forklift you are using we have different kind of protectors and aid for the driver.

  Contact us to learn your specific application and find the best solution for you.

 • How will the structure affect the floorslab?

  We will assist with a pointload calculation for each project making sure that we are in the limits of the floorslab.

 • What kind of surface treatment does the racking have?

  Depending on what parts and requirement but all galvanised part are pregalvanised in a good quality and painted parts are powderpainted.

 • How does it work with the mounting of the system?

  We have professional team covering the whole world ready to assist.

 • Why is splicing good for me?

  This is one of our smart ways how to make your aftersales service a lot faster and cheaper. Let’s get together to discuss the best solution for your application.

 • Will you assist with spare parts when needed?

  Yes, we have spare parts in stock.

Structure

 • Why can't I buy only the pallet shuttle, and use another racking (structure)?

  We provide a full system, not just components  – as we always take a full system responsibility.

 • Who makes the racking structure that supports the pallet shuttle?

  We do! We are the only shuttle provider who makes our own pallet shuttle and structure (racking)in the same facility – guaranteeing 100% control. And all is manufactured in our own factory in Sweden.

 • Can I use the system for both FIFO/FILO, and other applications?

  Yes you can, basically only your imagination is the limit.

  Learn more here.

 • Can I change layout FIFO/FILO?

  Sure, there are several ways how to do it. Our system is very flexible. You can even do it by channel if you wish to do so. Contact us and we’ll discuss what will work best for you and your operation.

  Learn more here.

 • What is the quality of the racking? 

  We have over 30 years of experience in racking solutions and are known to be among the best in the industry. Our engineers work hard to evaluate how much weight our solution need to take and under which circumstances.

 • How can I protect the racking and pallet shuttle from damage?

  Depending of what forklift you are using we have different kind of protectors and aid for the driver.

  Contact us to learn your specific application and find the best solution for you.

 • How will the structure affect the floorslab?

  We will assist with a pointload calculation for each project making sure that we are in the limits of the floorslab.

 • What kind of surface treatment does the racking have?

  Depending on what parts and requirement but all galvanised part are pregalvanised in a good quality and painted parts are powderpainted.

 • How does it work with the mounting of the system?

  We have professional team covering the whole world ready to assist.

 • Why is splicing good for me?

  This is one of our smart ways how to make your aftersales service a lot faster and cheaper. Let’s get together to discuss the best solution for your application.

 • Will you assist with spare parts when needed?

  Yes, we have spare parts in stock.

Transporter

 • Mam chłodnię - czy Radioshuttle pracuje w różnych zakresach temperatur?

  Oczywiście! Ponieważ chłodnie mają wysokie koszty operacyjne, znaczenie wykorzystania przestrzeni jest o wiele większe. Radioshuttle™ działa w zakresie temperatur od -30 do +40 stopni Celsjusza.

 • Czy mogę kupić tylko sam transporter?

  Dostarczamy kompletne systemy, a nie poszczególne komponenty, ponieważ zawsze bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za działanie systemu.

 • Czy mogę później zaktualizować transporter do wersji automatycznej?

  Oczywiście, nie ma potrzeby kupowania nowych wózków. Po dokonaniu niewielkiej aktualizacji typu plug&play można korzystać z systemu w trybie automatycznym.

 • Jaki jest udźwig transportera?

  Nasz transporter palet może obsłużyć ciężar do 1800 kg.

 • Jak właściwie działa transporter palet?

  To zależy od konfiguracji, ale w przypadku normalnego systemu wózek widłowy przewozi Radioshuttle™ jak paletę do docelowego tunelu i poprzez radiowy system zdalnego sterowania kieruje go do pracy.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co Radioshuttle™ może zrobić dla Ciebie.

 • Czy potrzebuję jednego wózka na każdy kanał?

  Nie, transporter jest przewożony wózkiem widłowym do różnych tuneli.

 • Czy transporter może obsługiwać lżejsze palety?

  Oczywiście, spotkajmy się, aby omówić Twoje specyficzne potrzeby i zastosowania oraz wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 • Czy wózek może obsługiwać czarne lub białe palety?

  Tak, oczywiście. Kolor, kształt i rodzaj materiału, z którego wykonane są nośniki, jest ważnym szczegółem przy określaniu najlepszego rozwiązania. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie palet i nośników, które już przetestowaliśmy i zatwierdziliśmy do użytku w systemie Radioshuttle™. Najprawdopodobniej te, które teraz obsługujesz, zostały już przetestowane i zatwierdzone. Spotkajmy się, byśmy mogli poznać Twoje specyficzne wymagania i znaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 • Dlaczego potrzebuję zabezpieczeń ochronnych?

  Zgodnie z nową aktualizacją norm EN z końca 2009 roku wszystkie systemy satelitarne muszą być wyposażone w obustronną ochronę pieszych aby uzyskać ważny certyfikat CE. Jest to bardzo ważny szczegół, pozwalający korzystać z systemu przy pełnej wydajności. Uzyskanie ważnego certyfikatu CE wymaga nie tylko ochrony pieszych. Innymi słowy – bez ochrony pieszych Twój okres zwrotu inwestycji będzie znacznie dłuższy.

  Krótko mówiąc, jeśli chcesz w pełni wykorzystać tego typu rozwiązanie, Twój wózek musi posiadać takie zabezpieczenie. W przeciwnym razie Twoje rozwiązanie musi zostać wyposażone w inne zabezpieczenie… jego brak oznacza, że Twoja instalacja nie jest zgodna z najnowszymi normami, co może spowodować problemy z lokalnymi służbami BHP i wypłatą ubezpieczeń.

  Spotkajmy się, aby omówić Twoje konkretne zastosowanie, byśmy mogli przedstawić Ci najlepsze rozwiązanie.

 • Czy jest to bezpieczne (i łatwe) w użyciu dla naszego personelu?

  Tak, postępujemy zgodnie z dyrektywą maszynową UE i stosujemy najnowocześniejszy bezdotykowy system ochrony osobistej.

 • Czy posiadacie rozwiązanie Fire Brake?

  Tak, spotkajmy się, byśmy mogli poznać Twój przypadek i omówić najlepszą dla Ciebie alternatywę.

 • Jak długo baterie wytrzymują na jednym ładowaniu?

  Baterie wytrzymują od 8 do 14 godzin w zależności od technologii akumulatorowej.

 • Jakie baterie ma transporter i jak mam go naładować?

  Akumulatory kwasowo-ołowiowe (bezobsługowe) lub akumulatory LiFe, w zależności od konfiguracji.

 • Czy Radioshuttle używa hydrauliki do poruszania się i/lub podnoszenia?

  Radioshuttle™ jest w 100% elektromotoryczny, co oznacza całkowity brak wymagającego napraw lub konserwacji systemu hydraulicznego.

 • Czy oferujecie serwisowanie waszych wózków?

  Tak, oferujemy serwis na całym świecie.

 • Czy oferujecie części zamienne w razie potrzeby?

  Tak, dysponujemy zapasem części zamiennych na całym świecie.

 • Ile transporterów potrzebuję?

  Zależnie od przepustowości palet, zazwyczaj potrzebny jest jeden wózek na każde 2000 składowanych palet.